AAK Safety – digital markedsføring mot den industrielle sektoren

Det har tradisjonelt sett vært et tydelig skille mellom B2B- og B2C-markedsføring. Dette har delvis vært tuftet på noen antakelser som det er på tide å skrote.

Mange har i lang tid antatt at man ikke kan bruke sosiale medier og digital markedsføring mot store tunge aktører i den industrielle sektoren. At kundene ikke er til stede på sosiale medier og heller ikke er mottakelige for markedsføring i andre kanaler enn de tradisjonelle, som messer og fagblader.

AAK Safety velger å utfordre disse antakelsene, og med det så vinner de. De har, på et halvt år, klart å øke den direkte trafikken inn til siden sin med hele 70%, hvor den nye trafikken ikke går på bekostning av kvaliteten. De har på kort tid løftet markedsføringen sin til et nivå som gjenspeiler en bedrift med høy faglig kompetanse, lang erfaring og en stor lidenskap for faget.

Ziggi AAK Safety IMG3933 BW lite

Det AAK Safety får til kan ikke fikses over natten
Den første riktige avgjørelsen som AAK Safety tok, var å samle alle sine digitale markedsaktiviteter hos ett byrå, for å på den måten kunne sikre en helhetlig strategi i alle kanaler. Sammen med oss og designbyrået Anunatak så har i dag AAK Safety et komplett team som jobber strategisk mot felles mål.

Ved starten av året ble det satt en markedsplan som skulle jobbe mot økt kjennskap og kunnskap for merkevaren. Alle beslutninger ble tatt med bakgrunn i analyser, innsikt og faglig kompetanse. Det ble lagt vekt på:

  • Riktig antall kanaler for å sikre høy ROI over tid.
  • Riktig vekting mellom merkevarebyggende og salgsaktiverende aktiviteter for å over tid kunne vokse merkevaren.
  • Riktig budsjettfordeling mellom kanalene for å sikre høy tilstedeværelse innad målgruppen.
  • Riktige kanaler med tanke på å utnytte smart data for å treffe kontekstuelt riktig, samtidig som man tar i bruk dataen som man har tilgjengelig.
  • Riktig periodisering for de ulike aktivitetene.
Ziggi AAK Safety IMG3815 mindre

Veien videre sammen med AAK Safety blir utrolig spennende, og med trygghet i en godt forankret mediestrategi så kan vi sammen utfordre kanaler og medier inn mot den industrielle sektoren.