Smart bruk av bannerannonser

av Charlotte Stranden Karlsnes

Skal man fortsette å bruke den tradisjonelle kjøpsmetoden når man kan velge programmatisk? I så fall når, hvor og hvorfor? Og kan man bruke tradisjonell annonsering på en smart måte?

Når man booker en displaykampanje vil man tradisjonelt sett snakke direkte med mediehusene og avtale antall visninger, pris, frekvens, periode o.l. på forhånd.

I dag har imidlertid den programmatiske kjøpsmetoden tatt stadig mer over. Der kjøper man en definert målgruppe på tvers av mediene, og ettersom alt foregår i en børs bestemmes ikke antall visninger på forhånd. Spørsmålet blir dermed ofte hvorvidt man skal fortsette å bruke den tradisjonelle kjøpsmetoden når man kan velge programmatisk. I så fall når, hvor og hvorfor? Og kan man bruke tradisjonell annonsering på en smart måte?

Hvor er målgruppen din?

Med alle de digitale mulighetene vi har for annonsering kan det fort føles som et virvar av muligheter som er vanskelig å navigere seg gjennom. Programmatisk annonsering, som du kan lese mer om her, tilbyr full fleksibilitet og mulighet for endring og optimalisering underveis. Det er et godt verktøy for å treffe en spesifikk målgruppe på tvers av nettsider på en mer kostnadseffektiv måte.

Det betyr imidlertid ikke at tradisjonell annonsering ikke lenger er aktuelt. Skal man for eksempel sikre seg god synlighet på utvalgte nettsider kan tradisjonelt display være vel så riktig. Et eksempel på en slik case er kampanjen til Sparebanken Møre Arena, som i kombinasjon med andre kanaler bruker tradisjonell bannerannonsering for å sikre seg en viss synlighet hos en spesifikk målgruppe.

Sparebanken Møre Arena + Finn.no = Sant

Sparebanken Møre Arena er en flerbrukshall tilrettelagt for idrett, kultur og næringsliv. De utvikler, planlegger og gjennomfører mange arrangementer gjennom året, og et av årets arrangement er Båt og Caravanmessen i starten av mars.

Med bare noen uker til arrangementet må de treffe personer som er interessert i båt og caravan, og som dermed med høy sannsynlighet også vil være interessert i å besøke messen. Når man skal identifisere en målgruppe er det vanlig å starte med kjønn, alder og andre demografiske variabler. For denne målgruppen er dette mindre viktig. Denne spesifikke målgruppen består av personer i alle aldre, kjønn og med ulik bakgrunn. Det som samler dem er den felles interessen for enten båt, caravan eller begge deler.

Så hvordan treffer man disse menneskene? En nettside som kan gi oss informasjon om hva vi er interessert i er Finn.no. Søkehistorikken vår sier mye om hvilken livssituasjon vi er i og hva som er viktig for oss. Har man nettopp kjøpt hus vil historikken trolig være full av søk på blant annet møbler og interiør, mens en som ønsker å bytte jobb vil foreta søk innen sin bransje.

Bilde1 båt og caravan

For å treffe målgruppen til Sparebanken Møre Arena kjøpte vi plasseringer under kategoriene båt og caravan for å være tilstede der målgruppen er. Her vil de ha sine annonser rullende i en spesifisert periode med spesifiserte plasseringer og hyppighet. På denne måten sikrer Sparebanken Møre Arena en sterk tilstedeværelse i en kanal med høy relevans. I kombinasjon med andre kanaler vil de treffe bredt i målgruppen.

Vil du vite mer om smart bruk av bannerannonsering? Send oss en mail så setter vi opp et uforpliktende møte.🙂

Charlotte Stranden Karlsnes

Annonsering