Min Hjertesommer i Racer

av Racer

Av sommerpraktikant Marius Karlsen:
Digitale medier gjør det mye enklere for mindre aktører å bli hørt, men det krever fortsatt mye forhåndskunnskap for å komme i gang. Spesielt for frivillige organisasjoner vet vi at det er lett å bli overveldet av den digitale verktøykassa og alle mulighetene den bringer. Med koronakrisen ble det enda vanskeligere å få kontakt med nye og eksisterende kunder og medlemmer. Derfor har jeg gjennom sommeren fått muligheten til å hjelpe et knippe lag og organisasjoner med å komme i gang på de digitale flatene.

Som student innen digital markedsføring ønsket jeg å bruke sommeren til å skaffe meg arbeidserfaring hvor jeg fikk sette ut i praksis den teoretiske kunnskapen jeg har tilegnet så langt i studieløpet. I løpet av juli fikk jeg jobbe med fire kunder fra start til slutt, hver med sine egne utfordringer. For flere av disse kundene handlet det om å rekruttere nye medlemmer i en tid hvor det er vanskeligere å komme i kontakt med folk. Her er noen eksempler:

Digitale Foreldre

Mange foreldre synes det er utfordrende å vite hvor man skal sette grenser for barnas mediebruk. Barna er ofte tidlige adaptører av digitale trender, men både skoler og foreldre henger litt etter. Digitale Foreldre er et tilbud til skolene som gir foreldre muligheten til å møtes, snakke sammen og bevisstgjøre hverandre - og komme fram til felles løsninger som kan implementeres raskt.

Digitale Foreldre er utviklet av Samskaperne, et sosialt entreprenørskap som drives av Stefan Halck og Espen Kolbræk. De har gjennom flere års erfaring og samarbeid med blant andre Barnevakten utviklet et konsept som skal hjelpe foreldre og skolene til å bedre forstå barnas digitale hverdag. Arbeidet deres er motivert av ønsket om å hjelpe, og var derfor en god kandidat for Hjertesommer.

I løpet av sommeren har Racer utviklet en markedsstrategi for tiden fremover, hvor vi sammen med Samskaperne har jobbet med målgrupper, budskapsutvikling, kundereisen og kanalvalg.

Fikk du ikke med deg hva Hjertesommer var? Les mer her💜

KFUK–KFUM-speiderne

Barn har et hav av fritidsaktiviteter å velge mellom, og KFUK-KFUM-speiderne ønsket å være mer synlige i perioden hvor de fleste bestemmer seg for hvilke idretter og aktiviteter de skal være med på. De ønsket både å være synlige for foreldre med barn i skolealder, men også rekruttere voksne og studenter som speiderledere.

Annonsering på Facebook og Instagram ble det naturlige kanalvalget for dette. Siden speiderne ikke hadde en egen nettside, valgte vi å sette opp et lead-skjema for å samle inn kontaktinformasjon til interesserte. I tillegg fikk de en gjennomgang i hvordan de bruker Facebook Ads Manager, slik at de kan kjøre egne kampanjer senere.

Leadskjema

Ålesund Volleyballklubb

I likhet med speiderne hadde Ålesund Volleyballklubb behov for økt synlighet i denne kritiske perioden hvor mange velger hvilke fritidsaktiviteter de skal delta på, og for å vise frem et alternativ til fotballen.

Klubben ønsket å rekruttere spillere i alle aldersgrupper, fra 1. klasse på barneskolen til herrelaget. Valget falt derfor på en Facebook-kampanje rettet mot foreldre med barn mellom 6 og 14 år, samt en kampanje for studenter med interesse for volleyball. Også for denne klubben brukte vi lead-skjema for å senke terskelen for å ta kontakt med klubben. I tillegg fikk Ålesund Volleyballklubb en presentasjon med forslag og tips til hva de kan dele på sin egen Facebook-side for å holde jevn aktivitet.

Racer Ålesund Volleybalklubb1

Sommerpraktikant Marius sammen med kjekke representanter for Ålesund Volleyball-klubb.

Spjelkavik Håndball

Herrelaget til Spjelkavik Håndball ønsket hjelp til hvordan de kan bruke digital markedsføring til å rekruttere spillere til herrelaget. Spillerne som skal rekrutteres må ha spilt håndball tidligere på et like høyt nivå som Spjelkavik Håndball spiller på i dag. For denne klubben var det viktigste å gi gode råd og tips på veien slik at de kan jobbe målrettet med rekruttering på egenhånd. Vi hadde derfor en grundig gjennomgang med opplæring i Facebook sine annonseringsverktøy, og konkrete forslag til hvordan Spjelkavik Håndball kan jobbe med sosiale medier for å rekruttere spillere på høyt nivå.

Min opplevelse

Under Hjertesommer har jeg som praktikant, i tillegg til å få hjelpe lokale aktører med å løfte den digitale synligheten sin, også fått uvurderlig arbeidserfaring. Med stort ansvar og stor frihet har jeg fått jobbe med egne kunder fra start til slutt, med god opplæring og oppfølging underveis. Jeg ønsker å takke Racer for å ha gitt meg denne unike muligheten, og håper at våre veier vil krysses igjen.

- Marius Karlsen

Hjertesommer 2020