7 tips til bedrifter på sosiale medier

av Ylva Overå Hide

Her har vi samlet 7 generelle tips som bedrifter flest kan ha nytte av når de skal jobbe med bedriftsutvikling på sosiale medier.

Kartlegg mål
Det er viktig å ha et tydelig mål med tilstedeværelsen på sosiale media. Hva vil dere oppnå med å være på sosiale kanaler? Man kan ha flere mål så klart, men det er viktig å være bevisst på dem. Dette vil legge føringer for hvordan man kommuniserer og grepene man tar.

Lag en god strategi
Når målene er definert er det enklere å lage en god strategi. Her er det viktig å spesielt tenke på hvilke kanaler dere vil fokusere på, hva som er målet for de ulike kanalene, og hvordan de skal brukes.

Les bloggen vår med statistikk for bruk av sosiale medier i Norge HER

Godt, relevant innhold
Sosiale medier har stor flyt av informasjon, og innhold har generelt sett kort levetid. For å lykkes er det derfor viktig å dele godt innhold som målgruppen finner relevant. Innholdet dere deler bør naturlig nok svare til målene som er satt.

Bruk video
Video gir veldig høyt engasjement, og kan øke rekkevidden på innlegget. Dette er derfor et verktøy dere bør ta i bruk jevnlig. Man kan med enkle grep selv lage video med mobilen, eller lage enkle animasjoner basert på stillbilder. Litt bevegelse i innholdet vil uansett øke muligheten for gode resultater.

Les bloggen vår med tips til hvordan lage video selv HER.

Post jevnlig
På sosiale medier er det viktig å jobbe med innhold jevnlig for å holde engasjement og rekkevidde oppe. Det er derfor viktig å legge ut innlegg jevnlig, helst noen ganger i uken. Det skal likevel sies at det er viktigste er at innholdet er godt, så ikke del bare for å dele. Jobb med å finne nye vinklinger til innhold slik at dere får delt innhold jevnlig.

Markedsfør smart
Vær bevisst på hvilke personer som er de viktigste å nå, og fokuser markedsføringen på disse. Sosiale medier har flere gode, kreative løsninger for annonsering, så benytt dere av mulighetene dere har. Planlegg kampanjene godt, og pass på at dere får samlet inn så mye data dere kan. Dette gjør det enklere å lære hva som fungerte bra, og hva som må optimaliseres.

Evaluer og optimaliser
Det er viktig å hele tiden evaluere arbeidet man gjør, både betalt og ubetalt. Sjekk det organiske innholdet jevnlig og se hva slags innhold som engasjerer. Evaluer kampanjer og annonser underveis og i etterkant, og se hva som fungerte bra. Det finnes ikke ett riktig svar for hva som fungerer for alle bedrifter, så her må man prøve seg fram, evaluere, og lære.

Vil dere vite mer om hvordan dere bør jobbe med sosiale medier, eller hvordan vi kan bistå dere med denne satsingen? Ta kontakt for et uforpliktende møte!

Ylva Overå Hide

Tekstforfatting, rådgivning, og digital markedsføring

Caroline Mehl Nakken

Prosjektleder og rådgiver i digital markedsføring

Trine Humlen

Performance marketing

Haakon Sørvik

Innhold og markedsføring